Menu

Podporte výkon jednotlivcov a tímov analýzou kľúčových zručností založenou na hre

Čo sú vaše silné stránky?

Čo sú vaše silné stránky? Vaše slabšie miesta? Efektívni jednotlivci a tímy vedia tieto otázky poctivo zodpovedať. Accelium 360 vám umožní ohodnotiť vaše zručnosti a zlepšovať výkon hraním strategických hier.

Workshops

Self

Assessment

Advanced

Mobile App

24/7

cloud access

1/3

Vyhodnoťte kompetencie kľúčové pre váš úspech

Analytické schopnosti - strategické myslenie -  realizačné schopnosti

Podporte rast vo vašej organizácii

Stimulujte individuálnu motiváciu.

Zamerajte sa na neustály priebeh procesov vzdelávania a rozvoja.

Posilnite lojalitu zamestnancov k vašej značke.

Využite výhody hodnotenia formou hry

Accelium 360 vyhodnocuje zručnosti bez pocitov úzkosti alebo frustrácie. Na základe rozsiahlych analýz veľkých dát, používa výzvy vo forme hry na sledovanie autentických reakcií a procesov rozhodovania. Systém situovaný na cloude simuluje výzvy z reálneho sveta lepšie ako konvenčné testy a umožňuje nepretržitý prístup z mobilného zariadenia alebo počítača. 

Špička medzi hodnotiaci

nástrojmi založenými na hre

Accelium 360 využíva najprogresívnejšie vyhodnocovacie technológie na vytvorenie zaujímavého, presného a užívateľsky jednoduchého testovacieho prostredia. 

Presný, prediktívny, nezaujatý

Smart stratégické hry Accelium 360 boli navrhnuté tak, aby generovali širokú škálu kognitívnych a emočných výziev a vyvolali autentické behaviorálne reakcie.

Hlbší vhľad

Unikátna agregovaná metrika založená na iteratívnom, dynamickom meraní ponúka exkluzívny vhľad do komplexných zručností vyššieho rádu.

Zaujímavá osobná skúsenosť

1. Zoznámite sa so strategickou hrou a riešite sériu zadaní. 
2. Zbierajú a analyzujú sa rozsiahle dáta o užívateľovi: výkon v hre, správanie užívateľa, miera chybovosti, krivka učenia, atď. 
3. Generuje sa detailná správa o užívateľovi charakterizujúca úrovne zručností, rozhodovací štýl a vzorce správania. Dáta sa porovnávajú s lokálnymi a globánymi štandardmi.