Menu

Zvyšte individuální a týmový výkon analýzou kritických dovedností založenou na hře

Jaké jsou vaše silné stránky?

Jaké jsou vaše silné a slabší stránky? Efektivní jednotlivci a týmy musí být schopni poctivě odpovědět na tyto otázky. Accelium 360 vám umožní ohodnotit vaše dovednosti a zvýšit výkonnost hraním strategických her. 

Workshops

Self

Assessment

Advanced

Mobile App

24/7

cloud access

1/3

Vyhodnoťte nejdůležitější kompetence pro váš úspěch

Analytická schopnost - Strategické myšlení -Rrealizace

Řiďte organizační růst

• Stimulujte individuální motivaci
• Zaměřte se na neustálý průběh tréninkových

  a rozvojových procesů

• Posilujte loajalitu zaměstnanců k vaší značce

Využijte výhody hodnocení založeném na hře

Accelium 360 hodnotí dovednosti bez pocitů úzkosti nebo frustrace. Na základě rozsáhlé analýzy velkého množství dat využívá herní výzvy ke sledování autentických reakcí chování a rozhodovacích procesů. Systém umístěný na cloudu simuluje výzvy v reálném světě lépe než běžné testy a nabízí nepřetržitý  přístup z mobilního zařízení nebo stolního počítače.

Špička mezi

hodnotícími nástroji založenými na hře

Accelium 360 využívá nejmodernější vyhodnocovací technologie k vytvoření dokonalého, přesného a snadno použitelného testovacího prostředí.

Přesný, prediktivní, nezaujatý

Inteligentní strategické hry Accelium 360 byly navrženy tak, aby napodobovaly širokou škálu kognitivních a emocionálních výzev a vyvolaly autentické reakce chování.

Hlubší vhled

Jedinečné souhrnné metriky založené na opakujícím se dynamickém měření poskytují exkluzivní vhledy do komplexních dovedností vyššího řádu.

Hluboká osobní zkušenost

1. Naučte se strategickou hru a vyřešte sérii herních úkolů.

2. Shromažďují se  a analyzují rozsáhlá měření uživatele: výkon ve hře, jeho chování, míra chybovosti, křivka učení atd.

3. Vypracuje se zpráva o uživateli, která charakterizuje úroveň dovedností, styl rozhodování a vzorce chování. Data jsou porovnávána s místními a globálními stovnávacími standardy.