Menu

Programy zaměřené na profesionální rozvoj založené na hře 

Dejte učitelům nástroje

Accelium Academy využívá strategické hry, které inspirují učitele k novým způsobům myšlení a učení. Zajímavé workshopy pomáhají učitelům rozvíjet myšlení prostřednictvím her a zároveň je učí účinné techniky zprostředkování učení.

Inspirující trénink pro učitele 

Workshopy

Interaktivní hry 

Mobilní aplikace 

Nepřetržitý přístup ke cloudu

Webináře

1/4

Rozvíjejte klíčové dovednosti

Pomáhejte učitelům zlepšovat najdůležitější kompetence: řešení problémů, rozhodování,

kreativní myšlení, flexibilitu a další.

Posilujte progresivní

techniky učení

Přidejte učitelům do jejich palety nástrojů konstruktivní techniky jako například mentoring založený na hře, mediaci učení, kritický dialog a

přímý a nepřímý přenos poznatků.

Podpořte učitele

Rozvíjejte sebejistotu a sebevědomí

v podnětném prostředí.

Podpořte inovace přímo ve třídě

Inspirujte učitele novým a zajímavým přístupem k vyučování. Umožněte jim přemýšlet nad zaběhnutými způsoby myšlení a procvičovat si myšlení mimo nacvičená schemata.

Workshopy

        Metoda

        Accelium 


4 hodiny

Úvod do metodiky Accelium kombinuje zajímavé zkušenosti s vyučováním ve třídě s průběžným virtuálním osobním koučinkem v aplikaci Accelium.


Teoretická východiska
Úvod do psychologických a pedagogických teorií, kterými sa inspiruje metodika Accelium. 

Metodika

Seznamte se se základními pojmy, principy a procesem metody Accelium.


Učení založené na hřeNaučte se využít zážitek ze hry jako podnět pro sebereflexi, kritickou analýzu a posun v myšlení.


Metody a strategie

Naučte sa brát si z her efektivní strategie a aplikovat je na problémy z reálného prostředí a v každodenním rozhodování.

        Rozvíjení

        myšlení


8 hodin

Tento kurz, který se skládá ze 4  lekcí kombinuje zajímavé lekce vyučovaní ve třídě s průběžným virtuálním koučinkem v aplikaci Accelium. Osobní zkušenost účastníků slouží jako podklad pro diskuze a přenos poznatků.


Analýza a dedukce

Nevidíte východisko? Neumíte najít řešení? Naučte se analyzovat složité situace a zjednodušovat je.

Řešení problémů
Naučte sa pomocí postupné analýzy rozložit problémy, které sa zdají neřešitelné.


Rozhodování

Existuje správný způsob jak se rozhodovat? Co nám může pomoci činit dobrá rozhodnutí? Poznejte důležité koncepty rozhodovacího procesu.


Flexibilní myšlení

Naučte sa efektivně reagovat na různé změny. Vyrovnejte se s nejistotou a zkoumejte její kognitivní a emocionální stránky.