Menu

Kurzy rozvoje dovedností přímo ve třídě

Přineste špičkovýnástroj rozvoje dovedností, založený na hře, do vaší školy

Accelium EDU vám poskytne zajímavé, vědecky podložené nástroje, se kterými zaujmete vaše studenty a můžete rozvíjet jejich dovednosti myšlení. Využijte sílu strategických her pro učení praktických metod, které efektivně připraví studenty na reálné výzvy 21. století.

Bohaté studijní osnovy

Inspirující trénink pro učitele

Multimediální obsah

Mobilní aplikace

Nepřetržitý přístup ke cloudu

Interaktivní hry

Podrobné sledování výkonu

1/4

Revoluční celosvětově uznávaná metodologie

Vytvořte vzrušující, reflektivní proces učení, který zlepší akademické výsledky vašich studentů.

Poutavé zážitky z digitálních her

Oslovte každého studenta a sledujte jeho zaujetí a odhodlání učit se.

Trénink a podpora učitelů

Učitelé si oblíbili Accelium, protože jim pomáhá rozvíjet dovednosti pro zprostředkování poznatků a budování sebedůvěry.

Bohaté, strukturované

a inspirující osnovy kurzů

Plné působivých videí, kreativních výzev a příběhů, které provokují k přemýšlení. Naše osnovy zcela zahrnují klíčové dovednosti potřebné v 2.1 století a věnují se jim hlubokým a poutavým způsobem.

    Accelium umožňuje individuálně se věnovat každému studentovi. Rozvíjí studenty v závislosti na jejich individuální úrovni dovedností.

Liz Meaker, vedoucí Juniorské školy, Wilderness School, Austrálie

Objevte naše zajímavé projekty

          Řešení

          problémů

Projekt  Accelium pro řešení problémů představuje studentům analytický a systematický přístup k řešení problémů, přičemž klade klíčové otázky, které umožní rozložení komplikovaných problémů na menší a jednodušší problémy. Projekt představuje 4 různé nástroje na řešení problémů a přináší pohledy na každý z nich z několika úhlů pohledu.Tento přístup z více úhlů pohledu pomáhá studentům řešit sociální konflikty, složité matematické úlohy a pomáhá jim samostatnější zvládat každodenní situace bez intervence dospělých a dodává jim více sebedůvěry.

16 lekcí  |  Určeno pro žáky ve věku 6-7 let

          Pokročilé

          strategie učení

 

Projekt Pokročilé strategie učení představuje studentům nástroje pro rozvoj myšlení, které je motivují a urychlují proces učení. Hlavním cílem projektu je zvýšit motivaci studentů a posílit jejich odhodlání učit se. V rámci tohoto projektu studenti poznávají a zkoumají svůj vlastní styl učení, odhalují své silné stránky a učí se, jak je efektivně využívat při učení a dosahování cílů.

16 lekcí  |  Určeno pro žáky ve věku 9–11 let

          Osobní

          odpovědnost

 

 Projekt Accelium o osobní odpovědnost využívá pro učení studentů  interaktivní a reflektivní přístup k tomu, aby učil studenty jak přijímat chtěné i nechtěné důsledky vlastních činů. V rámci projektu jsou studenti konfrontováni s náročnými hrami na trénování mysli. Hry simulují situace, ve kterých studentům jde o velký závazek a všechny výzvy musí vyřešit logicky, kreativně a emocionálně. Studenti procvičují metody a praktické nástroje, které rozvíjejí vnímání osobní odpovědnosti s důrazem na odpovědnost za proces učení a jeho výsledky.

16 lekcí  |  Určeno pro žáky ve věku 7–9 let

          Kreativní

          myšlení

Projekt Kreativní myšlení zkoumá význam kreativního myšlení v různých oblastech našeho života. Studenti získají přehled, jak se kreativní myšlení uplatňuje v jednotlivých školních předmětech i v každodenním životě. Procvičí si techniky kreativního myšlení při hledání nových možností a alternativ a naučí se, jak se nebát potíží a změn.

16 lekcí  |  Určeno pro žáky ve věku 11–14 let

Efektivní

proces učení

Všechny hodiny Accelium EDU mají jednotnou strukturu, která garantuje vysoké zapojení a efektivní proces při učení. Vyučovací hodiny začínají v třídách a bezproblémově pokračují doma, kde žáci procvičují online hry a končí rekapitulací na začátku následující hodiny ve škole.

Úbvod

a upoutání

Je představen příběh, video nebo problém, který zachycuje podstatu hlavního tématu dané hodiny.

Je uveden studijní cíl.

Trénink

založený na hře 

Studenti pracují samostatně, v párech nebo malých skupinách a řeší první úkoly v aplikaci Accelium.

Ukázka

praktického nástroje

Opět v veelké skupině se studenti seznámí s konceptem, strategií nebo metodou, které řeší problémy, se kterými se setkali ve hře.

Přenos a využití poznatků

Nástroje a koncepty naučené ve hře se aplikují na každodenní situace.

Další zadání

Studenti dostanou další zadání a pokračují s procvičováním doma s kamarády a rodinou.

Rekapitulace

Na následující hodině si celá třída zanalyzuje předchozí lekci a domácí 

    zadání, čímž si žáci ujasňují a rozvíjejí 

        procesy sebereflexe.

Proces učení