Menu

Zaujímavé e-kurzy na rozvoj zručností

Udržte

sa v čele

Umožnite vašim zamestnancom precvičovať kľúčové zručnosti vždy, keď majú pár minút. Accelium Online ponúka zábavný, virtuálny koučing zameraný na rôzne zručnosti: analýza a dedukcia, riešenie problémov, rozhodovanie, adaptívne myslenie.

1/5

Vyberte si svoje zameranie 

Učenie je rozdelené do lekcií, pričom každá z nich predstavuje inú hru a venuje sa konkrétnemu súboru stratégií a nástrojov.

Prístup non-stop

Získajte a precvičujte nové postupy a stratégie na akomkoľvek počítači alebo mobilnom zariadení. Vďaka nepretržitému prístupu do cloudu sa precvičovanie zručností čoskoro stane zábavným zvykom.

Bavte sa - učte sa - precvičujte 

Malé vyučovacie segmenty umožňujú precvičovanie v malých, postupne sa pridávajúcich krokoch, čo podporuje opakovanie a zlepšuje dlhodobé zapamätanie.

    Accelium Online ma naučilo myslieť, ako nikdy predtým. Dalo môjmu myšlienkovému procesu vhodnú štruktúru a smer.

Anjana Muralidharan, Software Engineer, Amdocs

Inšpiruje rast

Zmeňte nastavenie svojho myslenia 

Systém zbiera a analyzuje množstvo dát o užívateľovi v reálnom čase a identifikuje zmysluplné "momenty učenia" - kľúčové príležitosti, ktoré je možné využiť na zmenu kognitívnych vzorcov užívateľa. 

Príležitosť pre sebareflexiu 

Virtuálny kouč využíva inovatívne algoritmy umelej inteligencie, aby poskytoval užívateľom presnú a aktuálnu spätnú väzbu. Taktiež ponúka správny kontext a zameranie pozoronosti, vďaka ktorému si užívatelia lepšie uvedomia svoj myšlienkový proces a typické správanie.