Menu

Intenzívne programy korporátneho vzdelávania

Dajte svojmu tímu strategický pohľad!

Accelium PRO pomáha jednotlivcom aj tímom rozvíjať kľúčové zručnosti vyššieho rádu, aby mohli excelovať. Programy účastníkom predstavujú účinné nástroje, ktoré využívajú šachoví majstri a experti na teórie hier na analýzu, riešenie problémov a rozhodovanie. Vďaka zábavnému a reflektívnemu procesu učenia, ktorý využíva rôzne strategické hry, Accelium PRO rozvíja strategické myslenie a pomáha účastníkom stať sa metodickejšími a flexibilnejšími. 

1/3

Zaujímavé hodiny

Jedinečná skúsenosť, ktorá zaujme každého

Efektívne nástroje

Odhaľuje účinné metakognitívne stratégie na riešenie komplexných výziev z reálneho prostredia

Zmyslupné učenie

Zážitok z hry užívateľov emocionálne a kognitívne vtiahne. Táto motivácia podporuje reflexiu a prináša hlboký vhľad a efektívne, dlhodobé zapamätanie

Rozvíja kreativitu a flexibilitu 

Spochybňuje zabehnuté spôsoby myslenia a podporuje ľudí, aby sa na veci začali pozerať inak

Workshopy

Inovatívna mobilná aplikácia

Nepretržitý prístup do cloudu

Webináre

Detailné reporty o užívateľoch

   Podstata a nastavenie Accelia je dokonalá pre "mysliace organizácie" akou je aj tá naša, kde zamestnanci čelia intelektuálnym výzvam, pri ktorých musia neustále reflektovať a dlhodobo ostať pozorní.

Daphna Shelly,  viceprezidentka pre ľuské zdroje, Protalix

Naše workshopy o myslení

Objavte Accelium a jeho metodiku, stratégie a nástroje myslenia a vybudujte si tak základy pre neustály rozvoj jednotlivcov. Workshopy Accelium rozvíjajú komunikačné zručnosti a podporujú spoluprácu a vystavujú účastníkov rôznym aspektom riešenia problémov. Workshopy sú dostupné vo forme osobného stretnutia (master class) aj online (cez webináre).

Riešenie problémov

Workop

Rozložte si zdanlivo neriešiteľné problémy na menšie a jednoduchšie pomocou metodologickej analýzy. Identifikujte jadro problému a naučte sa stanoviť priority.

Rozhodovanie

Workop

Preskúmajte kľúčové pojmy teórie rozhodovania. Tento workshop kladie na účastníkov výzvy vo forme dilem stanovovania priorít, načasovania, rozdeľovania zdrojov, výberu proaktívneho alebo reaktívneho správania a ďalších.

Situačná analýza

Workop

 

Neviete nájsť východisko z vášho problému? Tento workshop vás naučí analyzovať a zjednodušiť komplexné situácie. Spoločne odhalíme, kedy nám naučené vzorce pomáhajú a ako sa ich zbaviť, keď obmedzujú naše myslenie.

Flexibilné myslenie

Workop

Efektívne reagovanie a úspešná adaptácia v našom neustále sa meniacom prostredí vyžaduje vedomosti a prax. Počas tohto workshopu dávame účastníkom príležitosť zažiť rôzne formy zmien prostredia a preverujeme ich reakcie v neistote, pričom vyvolávame diskusiu o jej kognitívnych a emocionálnych aspektoch.

Inovatívna

tréningová aplikácia

Zaujatie non-stop

Aplikácia Accelium PRO umožňuje účastníkom aplikovať a precvičovať myšlienky, ktoré sa naučili počas workshopov. S neupretržitým prístupom do cloudu cez počítač alebo mobilné zariadenie sa precvičovanie zručností myslenia stáva zábavným a pokračujúcim procesom.

Vyberte si svoje zameranie

Virtuálny koučing je zameraný na rôzne zručnosti: analýza a dedukcia, riešenie problémov, rozhodovanie a adaptívne myslenie. Učenie je rozplánované do tréningov, z ktorých každý predstavuje inú hru a prináša odlišný súbor stratégií a nástrojov.

Bavte sa - Učte sa - Precvičujte

Bite-sized learning segments allow learners to exercise in small, incremental steps, encouraging iteration and improving long-term retention.