Menu

Intenzivní programy korporátního vzdělávání

Poskytněte svému týmu strategický nadhled!

Accelium PRO pomáha jednotlivcům a týmům rozvíjet klíčové dovednosti vyššího řádu, aby mohli excelovat. Programy představují účastníkům účinné nástroje, které využívají šachoví mistři a experti teorií her na analýzu, řešení problémů a rozhodování. Díky zábavnému a reflektivnímu procesu učení, který využívá různé strategické hry, Accelium PRO rozvíjí strategické myšlení a pomáhá účastníkům stát se metodičtěejšími a nezdolnějšími.

1/3

Zajímavé učební hodiny

Jedinečná skušenost, která každého zaujme

Efektivní nástroje

Odhaluje účinné metakognitivní strategi pro řeešení komplexních výzev z reálného prostředí

Smysluplné učení

Zážitek ze hry emocionálně a kognitivně vtáhne uživatele. Tato motivace podporuje reflexi a přináší hluboký vhled a efektivní, dlouhodobé zapamatování

Rozvíjí kreativitu a flexibilitu

Zpochybňuje zaběhnuté způsoby myšlení a podporuje nové  nezvyklé pohledy na věci

Workshopy

Inovativní mobilní aplikáce 

Nepřetržitý přístup ke cloudu

Webináře

Detailní reporty o užívatelích

   Podstata a myšlení Accelia jsou dokonalé pro myslící organizaci, jakou je i ta naše, kde zaměstnanci čelí intelektuálním výzvám, při kterých musí neustále reflektovat a dlouhodobě zůstávat pozorní.

Daphna Shelly,  viceprezidentka pro lidské zdroje, Protalix

Naše workshopy o myšlení

Objevte Accelium a jeho metodiku, strategie a nástroje myšlení a vybudujte si tak základy pro neustálý rozvoj jednotlivců. Workshopy Accelium rozvíjejí komunikační dovednosti a podporují spolupráci a vystavují účastníky různým aspektům řešení problémů. Workshopy jsou dostupné ve formě osobního setkání (master class) i online (přes webináře).

Workshop

Řešení problémů

Rozložte si zdánlivě neřešitelné problémy na menší a jednodušší pomocí metodologické analýzy. Identifikujte jádro problému a naučte se stanovit priority.

Workshop

Rozhodování

Prozkoumejte klíčové pojmy teorie rozhodování. Tento workshop klade na účastníky výzvy ve formě dilemat při stanovování priorit, načasovaní, rozdělování zdrojů, výběru proaktivního nebo reaktivního chování a další.

Workshop

Anylýza situace

 

Cítíte, že jste uvízli? Neumíte najít východisko z vašeho problému? Tento workshop vás naučí analyzovat a zjednodušit komplexní situace. Společne zjistíme, kdy nám naučené vzorce myšlení pomáhají a jak se jich zbavit, když nás omezují. 

Workshop

Flexibilní myšlení

Efektivní reagování a úspěšná adaptace v našem neustále se měnícím prostředí vyžaduje znalosti a praxi. Během tohoto workshopu dáváme účastníkům příležitost zažít různé formy změn prostředí a prověřujeme jejich reakce v nejistotě, přičemž vyvoláváme diskuzi o jejích kognitivních a emocionálních aspektech.

Inovativní

tréninková aplikace

Neustálé zaujetí

Aplikace Accelium PRO umožňuje účastníkům aplikovat a procvičovat koncepty, které se naučili během workshopů. S nepretržitým přístupem do cloudu přes počítač nebo mobilní zařízení se procvičování dovedností myšlení stává zábavným a pokračujícím procesem.

Vyberte si své zaměstnance

Virtuální koučink je zaměřen na různé dovednosti: analýzu a dedukci, řešení problémů, rozhodování a adaptivní myšlení. Učení je rozplánováno do tréninků, z nichž každý přináší jinou hru a odlišný soubor strategií a nástrojů.

Bavte se - Učte se - Prosvičujte

Malé učební úseky umožňují studentům procvičování v malých, inkrementálních krocích, což podporuje opakování a zlepšuje dlouhodobé zapamatování.