Menu

Inovatívné hodnotenie študentov založené na hre

Moderné hodnotenie

si vyžaduje moderné nástroje

Testujte zručnosti vašich študentov zaujímavým spôsobom, ktorý prináša jedinečný pohľad na každého testovaného. Accelium Score využíva výzvy vo forme hier na hodnotenie širokej škály schopností myslenia a zručností potrebných v modernom svete: analýza dát, riešenie problémov a komplexné rozhodovanie. Systém počas hry analyzuje rozhodnutia testovaných a ich výber riešení, pričom identifikuje ich vzorce a štýl myslenia. 

Hodnotenie založené na hre

Inovatívna mobilná aplikácia

Nepretržitý prístup do cloudu

1/3

Zistite, na čom ste

Získajte rýchly pohľad na zručnosti študentov podľa tried, ročníkov, alebo na úrovni školy. Test vám prinesie jedinečné informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a ktoré neponúka žiaden iný nástroj. 

Identifikujte medzery v zručnostiach vašich študentov 

Accelium Score identifikuje rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach medzi skupinami študentov a triedami, predmety, v ktorých je potrebné zlepšenie a zameria pozornosť na jednotlivcov a skupiny, ktoré si to vyžadujú.

Odhaľte skrytý potenciál študentov 

Testovacia metóda Accelium Score znižuje stres z testovania a identifikuje schopnosti, ktoré konvenčné testovanie z predmetov nevyhodnocuje. Hodnotiaca správa reflektuje aj také zručnosti pre život, ako napr. rozhodovanie, adaptabilita a flexibilné myslenie a pomáha identifikovať študentov s nenaplneným akademickým, vodcovským alebo kreatívnym potenciálom. 

Merajte efekt výuky

Vďaka zaujímavej forme testovania Accelium Score, je jednoduché testovanie pravidelne opakovať a merať vplyv vzdelávacích projektov a procesov na kognitívne schopnosti a zručnosti potrebné v modernej dobe. 

Podporte dôležité rozhodnutia 

Pohľad na zručnosti študentov vytvorený systémom, pomôže učiteľom odhaliť latentné procesy a poskytne im fakty pre vyhodnocovanie vzdelávacích a spoločenských aktivít.  

Vyladený proces hodnotenia

Testujte rýchlo a získajte multidimenzionálnu správu s detailnými informáciami. Využite hĺbkovú analýzu založenú na identifikácií naučeného správania a vzorcov myslenia. 

Pozitívna skúsenosť 

Accelium Score je zábavný test, ktorý prebieha pomocou hry. Testovaní pred začiatkom nepotrebujú žiadne osobitné vedomosti alebo inštrukcie a pravidlá hry sa učia počas testovania. 

Maximálna flexibilita 

Accelium Score podporuje testovanie viacerých účastníkov súčasne. Inštrukcie sú jasné a jednoduché a nie je potrebná prítomnosť dozoru, takže študenti si môžu test robiť aj doma.