Menu

Inovativní hodnocení studentů založené na hře

21st century assessment 

requires 21st century tools

Testujte dovednosti vašich studentů zajímavým na hře založeným způsobem, který přináší jedinečný pohled na každého testovaného. Accelium Score využívá výzvy ve formě her na hodnocení široké škály schopností myšlení a dovedností potřebných v moderním světe: analýzy dat, řiešení problémů a komplexní rozhodování. Během hry systém analyzuje rozhodnutí testovaných osob a jejich výběr řešení, přičemž identifikuje jejich vzorce a styl myšlení. 

Hodnocení založené na hře

Inovativní mobilní aplikace

Nepřetržitý přístup ke cloudu

1/3

Zjistěte, jak na tom jsou

Získejte rychý přehled dovedností studentů podle tříd, ročníků nebo v celé škole.Test podloží vaše rozhodování exkluzivními informacemi, nedosažitelnými žádným jiným hodnotícím nástrojem.

Identifikujte mezery v dovednostech

Accelium Score upozorňuje na rozdíly ve vědomostech a dovednostech mezi skupinami studentů a mezi a třídami, indikuje předměty, ve kterých je potřebné zlepšení a zaměřuje pozornost na jednotlivce a skupiny, které si to vyžadují.

Odhalte potenciál studentů

Testovací metoda Accelium Score snižuje stres z testování a identifikuje schopnosti, které konvenční testování v předmětech nerozpozná. Hodnotící zpráva reflektuje i takové dovednosti potřebné pro život, jako je např. schopnost rozhodování, adaptabilita a flexibilní myšlení a pomáhá identifikovat študentov s nenaplněným akademickým, vůdcovským nebo kreativním potenciálem.

Měřte účinnost výuky

Díky zajímavé formě testování Accelium Score, je jednoduché testování pravidelně opakovat a měřit vliv vzdělávacích projektů a procesů na kognitivní schopnosti a dovednosti potřebné v moderní době.

Podpořte důležitá rozhodnutí

Pohled na dovednosti studentů, který umožňuje tento systém, pomůže učitelům odhalit skryté procesy a poskytne jim faktický základ pro vyhodnocení vzdělávacích a sociálních aktivit.

Zefektivnění procesu hodnocení

Testujte rychle a získejte bohatou multidimenzionální zprávu. Využijte hloubkovou analýzu založenou na identifikaci naučeného chování a vzorců myšlení.

Pozitivní zkušenost

Accelium Score je zábavný a důkladný test, který probíha formou hry a který nepotřebuje žádné dřívější znalosti nebo nebo předběžné instrukce. Pravidla hry se uživatelé učí během testování.

Maximální flexibilita

Accelium Score podporuje souběžné testování většího množství účastníků. Instrukce jsou jasné a jednoduché; není potřebné, aby byl přítomen dozor, takže studenti si mohu udělat test i doma.