Menu

Výber talentov a rozvojové testy založené na hrách

POZRITE SI VIDEO

Manažment ľudských zdrojov šikovnejšie

Získajte komplexnejší pohľad na vašich zamestnancov a uchádzačov o prácu. Otestujte ich kľúčové zručnosti rýchlo, efektívne a zaujímavo, nástrojom, ktorý vám poskytne jedinečný náhľad na každého testovaného.

Hodnotenie založené na hre 

Inovatívna mobilná aplikácia 

Nepretržitý prístup do cloudu

Presne zmonitorujte uchádzačov o prácu 

Získajte cenné informácie o tom, ako uchádzači o prácu rozmýšľajú, aký je ich štýl vedenia, ich pracovné tempo, či štýl riešenia problémov. Budete vedieť aj lepšie odlíšiť kandidátov s podobnými profilmi.  

Objavte skrytý talent 

Objavte skrytý potenciál vašich zamestnancov s vyššou intuíciou a prirodzenou inteligenciou, vďaka čomu sa prirodzene hodia na manažérske a administratívne pozície. 

Zlepšite hodnotenie výkonu 

Jedinečný prehľad ponúka detailné posudky zamestnancov, ktoré manažérom umožnia poskytovať osobnejšiu a zmlyslupnejšiu spätnú väzbu. 

Povýšte tých správnych ľudí 

Zanalyzujte si celé spektrum schopností vašich zamestnancov, vrátane mäkkých zručností a identifikujte jednotlivcov s vysokým potenciálom. 

1/4

Jednoduchší hodnotiaci proces 

Testujte rýchlo a získajte multidimenzionálnu správu s detailnými informáciami. Využite hĺbkovú analýzu založenú na identifikácii správania a vzorcov myslenia. 

Pozitívna skúsenosť 

Accelium Talent je zábavný a zaujímavý test vo forme hry, ktorý nevyžaduje žiadne zaškolenie. S pravidlami hry sa testovaní zoznamujú počas testu. 

Maximálna flexibilita 

Accelium Talent podporuje administráciu viacerým testovaným súčasne. Inštrukcie sú jednoduché a jasné a nie je potrebná prítomnosť dozoru. Dokonca môžete svojich zamestnancov a uchádzačov testovať aj v pohodlí ich domovov.

Šikovná

podpora rozhodnutí

Súhrnná správa obsahuje tri pohľady na každú skupinu testovaných

1.

2.

3.

Skupinové výsledky

Súhrn výsledkov testovanej skupiny v porovnaní s podobnými skupinami. Zistite viac o schopnostiach skupiny, ich silných stránkach a priestore na rozvoj.

 

Komparatívne hodnotenie zručností myslenia

Porovná úrovne zručností myslenia jednotlivcov v rámci skupiny. Upozorní na tých, ktorí v skupine vyčnievajú a na dominantné štýly myslenia. 

Osobná správa

Detailné informácie o individuálnych výsledkoch každého člena skupiny. Získajte presné informácie o výkone jednotlivcov, použite možnosti filtrov a exportu, aby ste vedeli rýchlo urobiť kľúčové rozhodnutia.

1/4