Menu

Tactical training programs for military commanders

Prekonajte

všetky prekvapenia

Rozvoj schopností, ktoré umožnia prekonať nečakané prekvapenia, je momentálne jedna z najdôležitejších výziev, ktorej čelia ozbrojené sily. Mentálne a kognitívne zručnosti veliteľov a predovšetkým ich odolnosť a adaptívne myslenie sa stávajú rozhodujúcim faktorom pri ozbrojených konfliktoch. 

Accelium Tactical Adaptation Training (TAT) pomocou hier premieňa taktické a strategické teórie na konkrétne a stimulujúce zážitky. Týmto pomáha mladým dôstojníkom a poddôstojníkom rozvíjať flexibilitu myslenia, aby vedeli vytrvalo reagovať na akékoľvek prekvapenie v teréne. 

    Riešenie technologického alebo dokrinálneho prekvapenia nespočíva v schopnosti predpovedať, čo sa stane na bojisku, alebo získať informácie o tom, ako sa súper pripravuje na ďalší boj. Celé to spočíva v schopnosti rýchlo sa zotaviť z prvotného prekvapenia.

IDF Brig. General (Ret.) Dr. Meir Finkel

1/3

Pravé aktívne učenie 

Workshopy využívajú hry na simuláciu rôznych taktických dilem, čím účastníkom umožňujú získavať užitočný náhľad z praktických a náročných zážitkov. 

Workshopy, ktoré zmenia myslenie 

Accelium TAT spája pútavé lekcie v triede s online simuláciami, vo virtuálnom, tréningovom prostredí. 

Dajte veciam zmyseľ 

Analyzujú sa konkrétne historické udalosti, čím sa rozširuje perspektíva a pomáha účastníkom preniesť naučené modely na bojisko. 

Výkonné hry

Navrhnuté podľa stratégií dôstojníkov. Tactico je vojnová hra pre dvoch hráčov, kde má každý hráč k dispozícií 5 rôznych vojenských jednotiek, ktoré používa na súboj so svojim oponentom a na dobitie jeho základne. Aby mohli zvíťaziť, hráči musia sily využívať harmonicky a nájsť dynamickú rovnováhu medzi ofenzívou a defenzívou. 

Celý život na zvládnutie 

Táto hra je dostatočne jednoduchá na to, aby sa dala naučiť za pár minút a zároveň dostatočne komplexná, aby simulovala rôzne taktické situácie. Tactico efektívne pokrýva mnoho kľúčových dilem moderného vedenia vojny. 

Vnútorná odolnosť

Ako tréning postupuje, účastníci sú konfrontovaní s rôznymi variáciami hry, ktoré ich nútia neustále prehodnocovať a prispôsobovať ich taktiky. 

Dynamické taktiky súpera-

Neustále sa prispôsobujte novému správaniu súpera. 

Premenlivé poveternostné podmienky 

Prispôsobte svoju taktiku obmedzenej viditeľnosti, zablokovaným cestám a oslabeným vojenským jednotkám. 


Predstavenie novej technológie

Zakomponujte nové jednotky do vašich taktických plánov a efektívne reagujte na vašich oponentov a hrozby ktoré predstavujú. 

Topografické prekvapenia

Prispôsobte svoje plány fyzickým obedmedzeniam bojovej arény.

      Podľa môjho názoru, táto hra naozaj rozvíja myselenie, presne ako šach, moju jednotku to naozaj zaujalo.

Lieutenant E., section leader, IDF