Menu

Taktické výcvikové programy pro vojenské velitele

Překonání

překvapení

Rozvoj schopností překonat překvapení může být dnes nejnaléhavější výzvou pro ozbrojené síly. Kognitivní a mentální dovednosti velitelů a především jejich schopnost adaptivního myšlení a nezdolnost (resilience) se stále více stávají rozhodujícími faktory v ozbrojených konfliktech.

Tactical Adaptation Training (TAT) firmy Accelium přeměňuje dobře podloženou taktickou a strategickou teorii na konkrétní, stimulující zážitky pomocí her. Pomáhá mladým důstojníkům a poddůstojníkům rozvíjet flexibilní myšlení, které jim umožní pružně reagovat na jakékoliv překvapení v terénu.

    Řešení technologického a doktrinálního překvapení nespočívá v předvídání povahy budoucího bojiště ani v získávání informací o přípravách nepřítele na nadcházející válku, ale ve schopnosti rychle se zotavit z počátečního překvapení.

IDF Brig. General (Ret.) Dr. Meir Finkel

1/3

Opravdové aktivní učení

Workshopy využívají hry na simulaci různých taktických dilemat, čímž účastníkům umožňují získavať užitečné vhledy prostřednictvím náročných praktických zážitků.

Workshopy, které

mění myšlení

TAT kombinuje poutavé lekce v učebně s online simulací ve virtuálním a na hrách založeném koučinkovém prostředí.

Dejte věci do souvislostí

Zkoumají se historické případové studie, čímž se účastníkům rozšiřuje perspektiva a pomáhá jim to přenést naučené modely do reality na bojišti.

Výkonná hra

Při návrhu hry Tactico jsme mysleli na polního velitele. Je to válečná hra pro dva hráče, v níž každý z nich používá pět různých vojenských jednotek k překonání obrany soupeře a dobývání jeho základny. Aby mohli zvítězit, musí používat své síly harmonicky a najít dynamickou rovnováhu mezi útočnými a obrannými přesuny.

Zvládnutí celého životaDostatečně jednoduchá hra, aby se dala naučit za pár minut a přesto je dostatečně bohatá, aby simulovala řadu taktických situací. Tactico účinně pokrývá mnoho základních dilemat moderního vedení války.


Vnitřní nezdolnost

V průběhu tréninku jsou účastníci konfrontováni s různými variantami hry, což po nich vyžaduje neustále přehodnocovat a upravovat jejich taktiku.


Dynamické taktiky soupeře-

Neustále se přizpůsobujte novému chování nepřítele.


Proměnlivé povětrnostní podmínky -

Přizpůsobte svou taktiku omezené viditelnosti, zablokovaným cestám a oslabeným jednotkám.


Zavedení nové technologie

Zapojte do svých taktických plánů nová  zařízení a najděte efektivní reakce na nové hrozby soupeře.

Topografická překvapení

Přizpůsobte své plány tak, aby odpovídaly fyzickým omezením bitevní arény.

Lieutenant E., section leader, IDF

      Myslím, že hra skutečně rozvíjí myšlení podobně jako šachy a moji jednotku to opravdu zaujalo.