Menu

Podporte učenie

metódami hodnotenia a rozvíjania zručností založenými na hre

POZRITE SI VIDEO

Vzdelávacie programy Accelium využívajú strategické hry na zaujatie študentov, hodnotenie ich zručností a rozoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Zaujímavé a praktické skúsenosti rozšíria paletu nástrojov študentov o praktické stratégie a pripravia ich na komplikované výzvy dnešného sveta.

 

Vyberte si správny produkt Accelium pre vašu školu

EDU

Kurzy rozvoja zručností priamo v triede

Score

Inovatívne hodnotenie študentov založené na hre 

Academy

Profesionálny rozvoj založený na hre 

Facilitator

Staňte sa certifikovaným učiteľom Accelium

Prineste inovatívny nástroj rozvoja zručností, založený na hre, do vašej školy

Kurzy rozvoja zručností priamo v triede

Accelium EDU ponúka pútavé, výskumom podložené nástroje na prácu s vašimi študentmi a rozvoj ich myslenia. Využite digitálne strategické hry a pripravte študentov na výzvy 21. storočia.

 
 
 

Inovatívne hodnotenie študentov založené na hre

Moderné hodnotenie si vyžaduje moderné nástroje

Testujte zručnosti študentov efektívnym a zábavným spôsobom a získajte jedinečný pohľad na každého študenta.

 

Profesionálny rozvoj založený na hre

Poskytnite svojim učiteľom pútavé, výskumom podložené nástroje, ktoré im pomôžu zaujať študentov a rozvíjať ich zručnosti v myslení. 

Accelium Academy využíva strategické hry pre inšpiráciu učiteľov k novému pohľadu na myslenie a učenie. Stimulujúce workshopy založené na hrách pomáhajú učiteľom rozvíjať ich myslenie a zároveň sa učia efektívne techniky sprostredkovania poznatkov. 

 

Staňte sa certifikovaným učiteľom Accelium

Obohaťte svoje profesionálne nástroje o progresívnu metodiku založenú na hre.

Osvojte si sprostredkovanie informácií študentom, rozprávanie príbehov a vedenie reflektujúcich diskusií a vytvorte tak lákavý priestor, ktorý zaujme každého študenta.

 

Užite si

"efekt Accelium"

Zlepšite akademické výsledky 

Oslovte študentov bez záujmu 

Inšpirujte a motivujte učiteľov 

Zapojte študentov a rodičov aj doma 

Zlepšite gramotnosť v informačních a komunikačných technológiach 

Testujte a rozvíjajte kľúčové zručnosti

Kognitívne

Riešenie problémov 

Rozhodovanie

Logické myslenie

Flexibilné myslenie

Emocionálne

Zvládanie emócií
Vytrvalosť 
Seba-disciplína
Odolnosť

 Spoločenské
Tímová práca a schopnosť spolupracovať 
Efektívna komunikácia 
Zvládanie súťaže/ konkurencie
Akceptácia druhých

SPOZNAJTE ŠKOLY V PROJEKTE ACCELIUM

1/3