Menu

POZRITE SI VIDEO

Vzdelávacie programy Accelium využívajú strategické hry na zaujatie študentov, hodnotenie ich zručností a rozoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Zaujímavé a praktické skúsenosti rozšíria paletu nástrojov študentov o praktické stratégie a pripravia ich na komplikované výzvy dnešného sveta.

 

Vyberte si správny produkt Accelium pre vašu školu

Prineste inovatívny nástroj rozvoja zručností, založený na hre, do vašej školy

Kurzy rozvoja zručností priamo v triede

Accelium EDU ponúka pútavé, výskumom podložené nástroje na prácu s vašimi študentmi a rozvoj ich myslenia. Využite digitálne strategické hry a pripravte študentov na výzvy 21. storočia.

 
 
 

Inovatívne hodnotenie študentov založené na hre

Moderné hodnotenie si vyžaduje moderné nástroje

Testujte zručnosti študentov efektívnym a zábavným spôsobom a získajte jedinečný pohľad na každého študenta.

 

Profesionálny rozvoj založený na hre

Poskytnite svojim učiteľom pútavé, výskumom podložené nástroje, ktoré im pomôžu zaujať študentov a rozvíjať ich zručnosti v myslení. 

Accelium Academy využíva strategické hry pre inšpiráciu učiteľov k novému pohľadu na myslenie a učenie. Stimulujúce workshopy založené na hrách pomáhajú učiteľom rozvíjať ich myslenie a zároveň sa učia efektívne techniky sprostredkovania poznatkov. 

 

Staňte sa certifikovaným učiteľom Accelium

Obohaťte svoje profesionálne nástroje o progresívnu metodiku založenú na hre.

Osvojte si sprostredkovanie informácií študentom, rozprávanie príbehov a vedenie reflektujúcich diskusií a vytvorte tak lákavý priestor, ktorý zaujme každého študenta.

 

Užite si

"efekt Accelium"

Zlepšite akademické výsledky 

Oslovte študentov bez záujmu 

Inšpirujte a motivujte učiteľov 

Zapojte študentov a rodičov aj doma 

Zlepšite gramotnosť v informačních a komunikačných technológiach 

Testujte a rozvíjajte kľúčové zručnosti

Kognitívne

Riešenie problémov 

Rozhodovanie

Logické myslenie

Flexibilné myslenie

Emocionálne

Zvládanie emócií
Vytrvalosť 
Seba-disciplína
Odolnosť

 Spoločenské
Tímová práca a schopnosť spolupracovať 
Efektívna komunikácia 
Zvládanie súťaže/ konkurencie
Akceptácia druhých

SPOZNAJTE ŠKOLY V PROJEKTE ACCELIUM

1/3