Menu

Podporujte učení

zkrze hodnocení a rozvoj

dovedností založený na hrách

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Vzdělávací programy Accelium používají strategické hry pro okouzlení studentské imaginace, vyhodnocují jejich dovednosti a rozvíjejí strategické myšlení, sebevědomí, soustředěnost a vytrvalost. Hluboká praktická zkušenost vybavuje studenty praktickými strategiemi a připravuje je na komplexní výzvy dnešního globálního světa.

 

Vyberte si správný produkt pro vaši školu

EDU

Kurzy rozvoje dovedností přímo ve třídě

Score

Inovativní hodnocení studentů založené na hře

Academy

Profesionální rozvoj založený na hře

Facilitator

Staňte se certifikovaným učitelem Accelium

Využití digitálních strategických her k přípravě studentů na výzvy 21. století

Kurzy rozvoje dovedností přímo ve třídě

Accelium EDU vám poskytne zajímavé, vědecky podložené nástroje, se kterými zaujmete vaše studenty a můžete rozvíjet jejich dovednosti myšlení. Využijte sílu strategických her pro učení praktických metod, které efektivně připraví studenty na reálné výzvy 21. století.

 
 
 

Inovativní hodnocení studentů založené na hře

**21st century assessment requires 21st century tools**

Testujte dovednosti studentů efektivním a poutavým způsobem a získáte tak jedinečný vhled u každého testovaného studenta

 

Profesionální rozvoj založený na hře

Dejte učitelům nástroje

Akademie Accelium používá strategické hry, které učitele inspirují k novému způsobu, jakým myslí a učí. Stimulující herní workshopy pomáhají učitelům rozvíjet jejich dovednosti myšlení a zároveň je učí výkonným technikám zprostředkování poznatků.

 

Staňte se certifikovaným učitelem Accelium

Obohaťte své profesionální nástroje o progresivní metodiku založenou na hře.

Osvojte si sprostředkovaní informací studentům, vyprávění příběhů a vedení reflektujících diskuzí a vytvořte tak lákavý prostor, ktorý zaujme každého studenta. 

 

Užijte si

"efekt Accelium"

Zlepšete akademické výsledky

Oslovte studenty, kteří jsou bez zájmu

Inspirujte a motivujte učitele

Zapojte studenty a rodiče i doma

Zlepšete gramotnost v informačních a komunikačních technologiích 

Testujte a rozvíjejte klíčové dovednosti

Poznávací

Řešení problémů 

Rozhodování

Logické myšlení 

Flexibilní myšlení 

Emocionální

Zvládání emocí

Vytrvalost

Sebedisciplína

Nezdolnost

 Sociální
Týmová práce a spolupráce
Efektivní komunikace
**********************
Přijetí druhých

POZNEJTE ŠKOLY V PROJEKTU ACCELIUM

1/3