Menu

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Vzdělávací programy Accelium používají strategické hry pro okouzlení studentské imaginace, vyhodnocují jejich dovednosti a rozvíjejí strategické myšlení, sebevědomí, soustředěnost a vytrvalost. Hluboká praktická zkušenost vybavuje studenty praktickými strategiemi a připravuje je na komplexní výzvy dnešního globálního světa.

 

Vyberte si správný produkt pro vaši školu

Využití digitálních strategických her k přípravě studentů na výzvy 21. století

Kurzy rozvoje dovedností přímo ve třídě

Accelium EDU vám poskytne zajímavé, vědecky podložené nástroje, se kterými zaujmete vaše studenty a můžete rozvíjet jejich dovednosti myšlení. Využijte sílu strategických her pro učení praktických metod, které efektivně připraví studenty na reálné výzvy 21. století.

 
 
 

Inovativní hodnocení studentů založené na hře

**21st century assessment requires 21st century tools**

Testujte dovednosti studentů efektivním a poutavým způsobem a získáte tak jedinečný vhled u každého testovaného studenta

 

Profesionální rozvoj založený na hře

Dejte učitelům nástroje

Akademie Accelium používá strategické hry, které učitele inspirují k novému způsobu, jakým myslí a učí. Stimulující herní workshopy pomáhají učitelům rozvíjet jejich dovednosti myšlení a zároveň je učí výkonným technikám zprostředkování poznatků.

 

Staňte se certifikovaným učitelem Accelium

Obohaťte své profesionální nástroje o progresivní metodiku založenou na hře.

Osvojte si sprostředkovaní informací studentům, vyprávění příběhů a vedení reflektujících diskuzí a vytvořte tak lákavý prostor, ktorý zaujme každého studenta. 

 

Užijte si

"efekt Accelium"

Zlepšete akademické výsledky

Oslovte studenty, kteří jsou bez zájmu

Inspirujte a motivujte učitele

Zapojte studenty a rodiče i doma

Zlepšete gramotnost v informačních a komunikačních technologiích 

Testujte a rozvíjejte klíčové dovednosti

Poznávací

Řešení problémů 

Rozhodování

Logické myšlení 

Flexibilní myšlení 

Emocionální

Zvládání emocí

Vytrvalost

Sebedisciplína

Nezdolnost

 Sociální
Týmová práce a spolupráce
Efektivní komunikace
**********************
Přijetí druhých

POZNEJTE ŠKOLY V PROJEKTU ACCELIUM

1/3