Menu

Naučte sa, ako predstaviť inšpiratívne programy na rozvoj zručností v akejkoľvek škole a získajte zručnosti, vďaka ktorým budete schopný viesť pútavé vyučovacie hodiny. Certifikačné kurzy Accelium pre učiteľov sa venujú kľúčovým pojmom ako mediácia procesu učenia, reflexia a prenos vedomostí a prinášajú praktické skúsenosti s implementáciou v rôznych prostrediach. 

Pridajte sa k najinovatívnejšiemu programu rozvoja zručností na svete

Zmeňte pravidlá vzdelávacieho systému 

Staňte sa certifikovaným učiteľom programu Accelium už dnes

Čo všetko Accelium zahŕňa? 

• Účinnú, jednoduchú metodiku na rozvoj zručnstí 

• Bohatý štúdijný plán so stovkami originálnych a zaujímavých

   náplní a plánov vyučovacích hodín

• Komplexné online tréningové kurzy 

• Zaujímavé zážitky z hry pre študentov základných škôl

• Globálny prístup k e-learningu cez cloud

• Progresívnu mobilnú aplikáciu (Android, iOS)

• Stovky hodín zaujímavého, exkluzívneho obsahu 

Vedeli ste, že?

Vedecky overenú metodiku Accelium využívajú učitelia vo viac ako 30 krajinách po celom svete.