Menu

Posilněte své schopnosti pomocí efektivních strategických her.

Užijte si nové nástroje a strategie pro život

Accelium rozvíjí kognitivní, sociální a emocionální dovednosti vyššího řádu pomocí strategických her.

Náš jedinečný proces učení založený na vědecky ověřené metodice a přijímaný ve více než 25 zemích po celém světě spojuje výuku ve třídě, osobní koučování a nejmodernější digitální vzdělávání. Posledních 23 let studentům představujeme účinné strategické nástroje využívané šachovými mistry a experty na teorie her pro analýzu, řešení problémů a rozhodování, které jim pomáhají být efektivnější, metodičtější a nezdolnější.

Rozvíjejte kritické dovednosti

ve vaší organizaci

Získejte, zaškolte a rozvíjejte nejkreativnější a nejnezdolnější profesionály. Přesně vyhodnoťte nejdůležitější dovednosti vyššího řádu a poté zapojte lídry do vzrušujícího obsahu založeného na hře, abyste vytvořili proces neustálého rozvoje dovedností.

Accelium vychází z více než dvacetiletých zkušeností s vysoce efektivní a úspěšnou metodikou, která je využívána ve více než 30 zemích světa.

POSÍLENÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ HROU

Inspirujte

novou generaci myslitelů

Vezměte studenty, učitele a rodiče na vzrušující cestu reflexe a osobního růstu. Umožněte učitelům rozvíjet kognitivní, sociální a emocionální dovednosti svých studentů pomocí nástrojů založených na hrách a učebních strategiích.

Dokonalý nástroj

pro rozvoj dovedností vyššího řádu

Aktivní učení založené na hrách zlepšuje dlouhodobé zapamatování.

Zaujme každého žáka díky nádherným digitálním hrám a fascinujícímu multimediálnímu obsahu.

Vytváří pokračující proces učení, který uchvátí žáky bez ohledu na to, kde právě jsou

Poskytuje účinné strategie a heuristiky k řešení problémů z reálného světa

Efektivní
Poutavé
Působivé
Praktický
Finančně výhodný

Existující infrastruktura umožňuje zapojení uživatelů z celého světa