Menu

Posilnite svoje zručnosti pomocou efektívnych strategických hier. Užite si nové nástroje a stratégie pre život.

Accelium pomáha rozvíjať kognitívne, sociálne a emocionálne zručnosti vyššieho rádu pomocou strategických hier.

Náš unikátny proces vzdelávania založený na vedecky overenej metodológií, používaný vo viac ako 25 krajinách celého sveta, spája skupinové učenie, osobný koučing a najmodernejšie digitálne vzdelávanie. Už 23 rokov ľudom predstavujeme účinné strategické nástroje využívané šachovými majstrami a expertami na teórie hier pri analýze, riešení problémov a rozhodovaní, čím im pomáhame stať sa efektívnejšímí, metodickejšími a flexibilnejšími.

Rozvíjajte vo Vašej

organizácii kritické zručnosti.

Získajte, zaškoľte a rozvíjajte tých najkreatívnejších a najodolnejších profesionálov. Presne vyhodnoťte kľúčové zručnosti vyššieho rádu a motivujte lídrov pomocou pútavých obsahov založených na hrách, aby ste  vytvorili proces neustáleho zdokonaľovania zručností. 

Accelium vychádza z viac ako 20 ročných skúseností s vysoko efektívnymi a úspešnými metódami, ktoré sa dnes využívajú vo viac ako 30 krajinách po celom svete.

SPROSTREDKOVANIE POZNATKOV ZALOŽENÉ NA HRE

Inšpirujte

novú genéraciu mysliteľov

Zoberte študentov, učiteľov ako aj rodičov na zaujímavú cestu sebareflexie a osobného rastu. Dajte učiteľom nástroj na rozvíjanie kľúčových kognitívnych, sociálnych a emocionálnych zručností svojich študentov, pomocou nástrojov a vzdelávacích stratégií založených na hrách.

Perfektný nástroj

na rozvíjanie zručností vyššieho rádu

Vytvára pokračujúci vzdelávací proces, ktorý si podmaňuje užívateľov kdekoľvek a kedykoľvek. 

Vďaka príjemným digitálnym hrám a fascinujúcemu multimediálnemu obsahu zaujme každého užívateľa.

Aktívne učenie založené na hrách zlepšuje dlhodobé zapamätanie.

Ponúka účinné stratégie a metódy riešenia komplexných problémov z reálneho prostredia.

Zaujímavý
Pútavý
Efektívny 
Praktický
Finančne výhodný 

Existujúca infraštruktúra umožňuje zapojenie užívateľov po celom svete.