Menu

POZRITE SI VIDEO

Posuňte vašu manažérsku strátegiu do vyššieho levelu

s riešeniami Accelium pre organizačný

rozvoj a hodnotenie zamestnancov

Accelium používa strategické hry na hodnotenie a rozvoj strategického myslenia a sociálno-emocionálnych zručností, ktoré pomáhajú jednotlivcom aj tímom zvládať dynamické požiadavky modernej ekonomiky efektívnejšie a flexibilnejšie. 

Nájdite svoje riešenie

Pro

Intenzívne tréningové programy pre organizácie 

360

Analýza kľúčových zručností založená na hre 

Certifikácia koučov

Staňte sa certifikovaným facilitátorom Accelium 

Talent

Inovatívny hodnotiaci nástroj založený na hre

Toolkit

Kompletná paleta produktov Accelium k vašim službám

Online

Zaujímavé e-kurzy na rozvoj zručností 

TTT

Inovatívne nástroje vzdelávania pre váš tím zodpovedný za organizačný rozvoj 

TAT

Taktické, na hre založené tréningové programy 

 

Vzdelávanie

a rozvoj

Intenzívne tréningové programy pre organizácie

Poskytnite svojim lídrom inovatívne stratégie vychádzajúce z hier na zlepšenie analytického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania.

Objavte výkonné nástroje, ktoré využívajú šachoví majstri a experti na teóriu hier. Rozvíjajte zručnosti strategického myslenia, aby ste sa stali metodickejší a flexibilnejší.

 

Analýza kľúčových zručností založená na hre

Umožnite svojim talentom odhaliť silné stránky a rozvíjať výkonnosť prostredníctvom hrania strategických hier.

Vďaka rozsiahlej analýze veľkých dát, Accelium 360˚ zadáva úlohy v hrách, na základe ktorých sleduje vaše správanie a rozhodovacie procesy a vytvorí unikátny osobný profil.

 

Zaujímavé e-kurzy na rozvoj zručností

Dostupné nepretržite prostredníctvom prístupu na cloud a mobilnej aplikácie 

Umožnite vašim zamestnancom rozvíjať zručnosti zábavným spôsobom, kdekoľvek a kedykoľvek. Užite si zaujímavé krátke cvičenia, ktoré ľudí bavia a zlepšujú dlhodobé zapamätanie. 

 

Inovatívne nástroje vzdelávania pre váš tím zodpovedný za organizačný rozvoj 

Použite účinnú metodiku Accelium na efektívne riadenie procesov rozvoja zručností. 

Naučte sa používať hry ako katalyzátor učenia. Rozšírte paletu vašich nástrojov o progresívne a konštruktívne rozvojové metódy. 

 

Vyhľadávanie

a rozvoj talentov

Inovatívny hodnotiaci nástroj založený na hre

Získajte komplexnejší pohľad na svojich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie

Otestujte svojich zamestnancov a uchádzačov o prácu rýchlym, efektívnym a motivujúcim spôsobom. Môžete získať jedinečný náhľad na každého testovaného.

Taktické, na hre založené tréningové programy

Rozvíjajte taktickú flexibilitu a adaptívne myslenie pomocou tréningu založeného na hre.

Pomôžte dôstojníkom a poddôstojníkom rozvíjať flexibilné nastavenie, ktoré im pomôže pružne reagovať na akékoľvek prekvapenie v teréne.

 
 
 
 

Staňte sa certifikovaným facilitátorom Accelium

Ak sa zaoberáte poradenstvom vo firmách, či osobným koučingom a hľadáte inovatívne nástroje založené na hrách na obohatenie svojho portfólia, toto je niečo pre vás. 

Získajte komplexný tréningový nástroj s efektívnou metodikou, zaujímavým obsahom a progresívnou aplikáciou.

 

Kompletná paleta produktov Accelium k vašim službám

Ponúknite svojim klientom komplexný súbor inovatívnych, na hre založených riešení na hodnotenie a rozvoj zručností

Získajte prístup k širokej škále zaujímavých, predpripravených lekcií, doplnených o stovky hodín interaktívnych výziev a multimediálny obsah.

 

Prínosy produktov Accelium

Hlavné dôvody, prečo Accelium zaradiť do vášho tréningového a rozvojového plánu

Okoreňťe ľubovoľný tréning nadšením a motiváciou

Podporujte inovatívnu kultúru myslenia

Generujte nové nápady a riešenia 

Staňte sa atraktívni pre dynamických manžérov a zamestnancov 

Zhodnoťte a rozvíjajte kľúčové zručnosti

Analytické myslenie

Úsudok
Rýchle myslenie 
Schopnosť učiť sa
Sústredenie

Strategické myslenie

Plánovanie 
Riadenie zdrojov 
Stanovovanie priorít
Systémový pohľad

 Realizačné schopnosti
Riadenie úloh v čase
Prepínanie medzi úlohami
Vytrvalosť
Adaptívne myslenie 

MEDZI NAŠIMI KLIENTAMI

1/6