Menu

PODÍVEJTE

SE NA VIDEO

Posuňte vaši manažerskou dovednost na vyšší úroveň

pomocí programů Accelium pro vzdělávání a hodnocení zaměstnanců v organizaci

Accelium používá strategické hry na hodnocení a rozvoj strategického myšlení a sociálně-emocionálních dovedností, které pomáhají jednotlivcům a týmům zvládat dynamické požadavky moderní ekonomiky moudřejším a odolnějším způsobem. 

Najděte své řešení

Pro

Intenzivní tréninkové programy pro organizace

360

Analýza klíčových dovedností založená na hře 

Facilitator

Staňte se certifikovaným facilitátorem Accelium

Talent

****An innovative game-based assessment tool******

Toolkit

Kompletní paleta produktů Accelium k vašim službám

Online

Zajímavé e-kurzy pro rozvoj dovedností 

TTT

Inovativní nástroje vzdělávání pro váš tým, který je zodpovědný za organizační rozvoj 

TAT

Taktické tréninkové programy založené na hře

 

Vzdelávaní

a rozvoj

Intenzivní tréninkové programy pro organizace

Poskytněte svým lídrům špičkové stratégie vychádzající z hier na zlepšení analytického myšlení, řešení problémů a rozhodování. 

Objevte výkonné nástroje, které využívají šachoví mistři a experti na teorii her. Rozvíjejte dovednosti strategického myšlení, abyste se stali metodičtějšími a odolnějšími.

 

Analýza klíčových dovedností založená na hře 

Umožněte svým talentům odkrýt silné stránky a rozvíjet výkonnost prostřednictvím hraní strategických her.

Díky rozsáhlé analýze velkých dat, Accelium 360˚ využívá herní výzvy ke sledování vašeho chování a způsobů rozhodování a vytváří tak unikátny osobní profil.

 

Zajímavé e-kurzy pro rozvoj dovedností

Dostupné nepřetržitě prostřednictvím přístupu na cloud a použitím mobilních aplikácií

Umožněte vašim zaměstnancům rozvíjet dovednosti zábavným spůsobem odkudkoliv a kdekoliv. Užijte si zaujímavá krátká cvičení s vysokou mírou úspěšnosti, která zlepšují dlouhodobé zapamatování. 

 

Inovativní nástroje vzdělávání pro váš tým, který je zodpovědný za organizační rozvoj 

Použijte účinnou metodiku Accelium pro efektivní řízení procesů rozvoje dovedností.

Naučte se používat hry jako katalyzátoru pro učení. Rozšiřte paletu vašich nástrojů o progresivní a konstruktivní rozvojové metody. 

 

Vyhledávání

a rozvoj talentů

***An innovative

game-based

assessment tool***

Získejte komplexnejší pohled na své zaměstnance a uchazeče o zaměstnání

Otestujte své zaměstnance a uchazeče o práci rychlým, efektivním a motivujícím způsobem. Můžete získat jedinečný náhled na každého testovaného. 

Taktické tréninkové programy založené na hře

Rozvíjejte taktickou odolnost a adaptivní myšlení pomocí tréninku založeného na hře.

Pomáhejte důstojníkům a poddůstojníkům rozvíjet flexibilní myšlení, které jim pomůže s nezdolností reagovat na jakékoliv překvapení v terénu.

 
 
 
 

Poradenství

a koučink

Staňte se certifikovaným facilitátorem Accelium

Pokud sa zabýváte poradenstvím ve firmách nebo individuálním koučinkem a hledáte další inovativní nástroje založené na hrách pro obohacení svého portfolia, pak je to nabídka pro vás.

Získejte komplexní tréninkový nástroj s efektivní metodikou, zajímavým obsahem a progresivní aplikací.

 

Kompletní paleta produktů Accelium k vašim službám

Nabídněte svým klientům komplexní soubor inovativních, na hře založených řešení pro hodnocení a rozvoj dovedností

Získejte přístup k širokému výběru fascinujících scénářů lekcí se stovkami hodin interaktivních výzev a multimediálním obsahem.

 

PŘÍNOSY PRODUKTŮ ACCELIUM

HLAVNÍ DŮVODY PROČ ZAŘADIT ACCELIUM DO VAŠEHO PLÁNU TRÉNINKU A ROZVOJE

Stimulujte jakýkoliv trénink nadšením a motivací

Podporujte kulturu myšlení a inovací

Generujte nové nápady a myšlenky

Apelujte na dynamické manažery a zaměstnance

Hodnoťte a rozvíjejte klíčové dovednosti

Analytické myšlení

Úsudek

Rychlé myšlení

Schopnost učit se

Soustředění

Strategické myšlení

Plánování

Řízení zdrojů

Stanovování priorit

Systémový pohled

 Realizační schopnosti
Time menagement
Přepínání mezi úkoly
Vytrvalost
Adaptivní myšlení

MEZI NAŠIMI KLIENTY

1/6