Organizations

Intenzívne programy korporátneho vzdelávania

Analýza kľúčových zručností založená na hre

Pútavé e-kurzy na rozvoj zručností

Vyhľadávanie a rozvoj talentov prostredníctvom testov založených na hre

Inovatívne tréningové nástroje pre váš tím zodpovedný za organizačný rozvoj 

Taktické tréningové programy pre vojenských veliteľov

K-12 Education

Kurzy rozvoja zručností priamo v triede

Inovatívny spôsob hodnotenia študentov, ktorý prebieha pomocou hry

Profesionálny rozvoj pre učiteľov, ktorý prebieha pomocou hry

Menu

Využite potenciál hier na rozvíjanie a hodnotenie kľúčových zručností

Strávili sme viac ako 20 rokov vývojom tých najprogresívnejších produktov založených na hrách, zameraných na rozvoj a hodnotenie zručností.