top of page
444444455555555555.png

ACCELIUM TECHNOLÓGIA

Inovatívne riešenie pre rozvoj zručností v globálnom veku

bgbig03-3.png

Systém Accelium

Systém Accelium je digitálna platforma založená na hre na hodnotenie a rozvoj vzdelávacích zručností, koncepcií myslenia a stratégií. Prostredníctvom inteligentných hier systém zdokonaľuje zručnosti jednoduchým, zábavným a fascinujúcim spôsobom. Systém využíva vysokú úroveň angažovanosti používateľov, ktorá sa vyvíja počas hry a využíva ju na prepojenie a prenos do autentických situácií v reálnom svete v osobnom a profesionálnom živote. Systém obsahuje desiatky hier a stovky úloh. Srdcom systému je inovatívna technológia založená na umelej inteligencii, ktorá poskytuje inteligentné riešenia s rôznym využitím: pre rodiny, školy, tímovú prípravu, získavanie a výber pri obsadzovaní pracovného miesta, hodnotenia zamestnancov a ďalšie.

tech smart games.png

Inteligentné hry

tech smart games.png
Kognitívny tréning

Hry v systéme sú navrhnuté tak, aby zaujali a vyvolali autentické behaviorálne reakcie. Tréningy účinne simulujú širokú škálu percepčných a emocionálnych výziev a sú založené na adaptívnej umelej inteligencii, takže úroveň náročnosti úloh je vysoká. Výkonné algoritmy exxtrahujú významné „vzdelávacie momenty"

a vytvárajú individuálne vzdelávacie skúsenosti.

Mapovanie schopností

Mapovanie a hodnotenie rôznych schopností sa uskutočňuje

na základe dynamického a iteratívneho merania. Hodnotené schopnosti sú agregované a poskytujú exkluzívne poznatky

o zručnostiach potrebných pre úspech v 21. storočí.

Tablet Frame.png
tech data center.png

Dátové centrum

tech data center.png
Skupinová správa

Získajte prehľad o schopnostiach organizácie, triedy alebo školy. Porovnajte tímy, obchodné jednotky, žiakov, triedy alebo použite globálne metriky na identifikáciu trendov a označenie príležitostí

na rast.

Podnetná individuálna správa

Systém vypracúva podrobnú správu pre každý dokončený test. Informácie zahŕňajú porovnanie s príslušnými globálnymi metrikami. Správa podporuje sebauvedomenie a obsahuje cenné poznatky a praktické odporúčania pre osobný rast.

Tablet Frame.png

Algoritmus UI dáva zmysel 
ťahom, ktoré hráč robí v hre

1

Naučte sa pravidlá strategickej hry a vyriešte sériu úloh

2

Systém zhromažďuje a analyzuje rôzne indikátory kvality výkonu používateľa: výkon v hre, správanie, chybovosť, krivku učenia a podobne.

3

Systém vyhodnotí zozbierané údaje a zostaví hĺbkový osobný profil testovanej osoby. Charakterizuje úroveň zručností, štýl rozhodovania a zaužívané vzorce správania. Informácie sa porovnávajú s ostatnými testovanými účastníkmi a s globálnou referenčnou skupinou.

Technology vid 1.gif
Technology vid 2.gif

Technology vid 3.gif

Unikátna kombinácia vzdelávania
a hodnotenia založeného na hre

Hra simuluje
situácie z bežného života

 • Riadenie zdrojov

 • Zablokovanie sa

 • Dláždenie cesty

 • Zostavenie akčného plánu

 • Formulovanie stratégie

 • Odvrátenie hrozieb

 • Rozpoznanie príležitostí

 • Vcítiť sa do kože súpera

 • Podstúpiť riziko

 • Taktické výpočty

Tablet Frame.png

Precvičovanie a hodnotenie
rozmanitých zručností

 • Výpočty

 • Pohotové myslenie

 • Ochota učiť sa

 • Sústredenie

 • Plánovanie

 • Určovanie priorít

 • Manažment zdrojov

 • Systémová vízia

 • Vytrvalosť

 • Prepínanie úloh

 • Prispôsobivosť

 • Time Management

Tablet Frame.png

Meníme pravidlá hry
vo vzdelávaní

Pozrite si najinovatívnejšie 
riešenia na rozvoj zručností 

pic_10_b.png
bg-a1 (1).png
pic_10_f.png
bg-a1 (5).png
bottom of page