top of page
bg-a1 (1).png
bg-Picture1.png
Picture2.jpg
LightsOn-Phone-Anim.gif
Pic11f.png
assessment.png

Vidíte ten rozdiel?

Meranie a hodnotenie zručností Accelium Talent

Inovatívne hodnotenie založené na hre

Hodnotiace testy Accelium sú založené na inteligentných hrách. Testovaní preukazujú širokú škálu zručností a schopností: analyzujú údaje, riešia problémy a robia rôzne rozhodnutia. Systém analyzuje ich riešenia a správanie v hre, identifikuje  vzorce myslenia a štýl práce. Hodnotiaca správa prináša viacrozmerný profil schopností, ktorý presne odráža jednotlivé silné stránky a slabosti.
pic_27_b.png
bga2.png
pic_27_f.png
pic_27_f.gif
bg-a1 (5).png
TabAndPhoneAppImage.png

Meranie a hodnotenie zručností založené na hre

Dynamické a rozmanité výzvy v hernom prostredí Accelium Talent umožňujú hodnotenie širokého spektra komplexných zručností a schopností, vrátane:

Pattern Recognition.png

Rozpoznávanie vzorcov

Solving Complex Problems.png

Riešenie komplexných problémov

Identifying Opportunities.png

Identifikovanie príležitostí

Taking Initiative.png

Iniciatívnosť

Resourcefulness.png

Manažment zdrojov

Systemic Vision.png

Systémové videnie

a mnohé ďalšie

bg-a1 (4).png
bg-a1 (6).png
5ysebye54y.png
p01.jpg
p02.jpg
p03.jpg
654drtyhh.png

Získajte údaje, ktoré nikde inde nenájdete!

Najmodernejší systém s výsledkami  a reportmi je dostupný na cloude: 
✔ Okamžité výsledky meraní

✔ Elegantné a jednoduché používateľské rozhranie

✔ Jasné, zrozumiteľné správy s výsledkami meraní

✔ Inteligentné grafy a hĺbková analýza

✔ Rýchly export dát

Skupinová správa

Zvýrazňuje medzery v zručnostiach a rozpoznáva rôzne štýly myslenia​

Individuálna správa

Prináša komplexný profil zručností v porovnaní s globálnymi benchmarkmi

bg-a1 (9).png
bg-a1 (7).png
Picture15.png
Picture14.png
Picture16.png
Picture14.png

Špičková technológia na meranie a hodnotenie zručností

​✔ Krátke testy: Vďaka prístupu k zbierke testov na rozmanitú škálu zručností môžete vytvárať vlastné testy na rôzne účely.

Dashboard: Prehľad dostupných kurzov, intuitívne vizualizácie na sledovanie pokroku a zapojenia a cloudové štatistické údaje v reálnom čase na efektívnu analýzu a plánovanie vzdelávacieho programu.

Dátové centrum: Umožňuje prístup k výsledkom testovania, štatistikám a sledovanie pokroku na úrovni skupiny i jednotlivcov a poskytuje komplexné údaje pre informované rozhodovanie.

Administrátorský prístup: Spravujte otváranie a zatváranie kurzov, ako aj priraďovanie používateľov k tréningom s ľahkosťou v používateľsky príjemnom prostredí.

bga2.png

Použitie
4 jednoduché kroky

1- Použite platformu Accelium Plus a vytvorte test.

​2- Pošlite link účastníkovi testovania.

​3- Účastník sám robí herný test na akomkoľvek zariadení s pripojením na internet.

​4- V dátovom centre okamžite vidíte výsledky všetkých testovaných účastníkov s prehľadmi o ich kľúčových schopnostiach.

bg-65s4dg4g.png
4ff41ert651we45.png
TA-GameAnim.gif
fg-648sef64sf.png
Assessment
bg-a1 (2).png

Herné testy Accelium naozaj fungujú!​

Vysoká validita

Validáciou testov Accelium sa zaoberali nedávne štúdie, pričom výsledky porovnávali s  inými štandardizovanými výsledkami testov.

Rýchly rast

Dopyt po testoch Accelium prudko stúpol do neočakávaných výšok v dôsledku celosvetovej rastúcej potreby zmeniť hodnotenie zamestnancov a inovovať metódy získavania uchádzačov o pracovné miesto.

Inovatívne a kvalitné nástroje v rukách profesionálov

Spätná väzba konzultantov a odborníkov z celého sveta je veľmi pozitívna a dokazuje, že ide o inovatívny a jedinečný nástroj.

Accelium predstavuje rámec na meranie vedomostí, zručností, schopností a ďalších ľudských charakteristík pomocou inteligentných hier. Stiahnite si dokument a dozviete sa viac.

Naši klienti

pic_36_b.png
bg-a1-(4).png
bg-a1 (7).png
pic_36_f.png

Ohlasy klientov

" Klasické testy vzbudzujú veľa emócií, pretože ich vplyv na budúcnosť testovaných kandidátov je značný. Účastníci mali tendenciu byť vnímavejší a zvedavejší na spätnú väzbu, ktorú dostali z testu hodnotenia schopností Accelium, a to vytvára potenciál pre lepší dialóg. "

Vedúci tímu organizačného rozvoja programov výcvikového strediska IDF

bga-01.png
bg-Picture1.png
pic 03 f.png
Maximum flexibility.png
Maximálna flexibilita 
Maximum flexibility.png
 • Testovať sa môže účastník aj úplne samostatne v pohodlí domova

 • Kompatibilné s rôznymi stolnými počítačmi a mobilnými zariadeniami 

 • Testovať sa môže viacero účastníkov naraz

Choose your focus.png
Jednoduchší hodnotiaci proces 
Choose your focus.png
 • Rýchle otestovanie

 • Získate bohatú správu s detailnými informáciami o hodnotených schopnostiach, silných a slabých stránkach
   

Vyskúšajte meranie a hodnotenie zručností založené na hre v štýle Accelium!

Nonstop engagement.png
Pozitívna skúsenosť
Nonstop engagement.png
 • Zábavný, zaujímavý test vo forme hry

 • Odlíšte sa od konkurencie - test odráža inovatívnu identitu značky orientovanú na ľudí

 • Žiadne dlhé, únavné vypĺňanie dotazníkov
   

Preskúmajte naše herné testy

Prezrite si brožúru a zistite viac

bottom of page