444444455555555555.png
bg-Asset66786786785.png

VYSNÍVALI SME NOVÉ SPÔSOBY UČENIA

Toto je náš príbeh

Accelium je skratka     

k poznatkom

"  Zlepšenie schopností a procesov myslenia je dlhý, náročný proces, ktorý si vyžaduje vysoké sebauvedomenie, pokročilé stratégie učenia a hlboké premýšľanie. Učíme lepšie myslieť prostredníctvom zmysluplných herných skúseností a pomáhame každému objaviť v sebe veľký potenciál. "


​Ehud Shachar, zakladateľ & CEO

Náš príbeh

Šachoví majstri používajú hru ako nástroj mentoringu, ktorý pomáha študentom rozvíjať sa po kognitívnej aj emocionálnej stránke. Z hry si odnášajú užitočné stratégie, ktoré môžu použiť  
v rozmanitých oblastiach a problémoch.
V roku 1994 sa tím expertov na hry rozhodol rozšíriť svoju skúsenosť s mentorovaním v šachu na širokú škálu strategických hier. Vytvorili všeobecne dostupný, účinný nástroj na učenie. Z ich odvážneho pokusu vzišla inovatívna metodika, ktorá sa čoskoro vyučovala v 12 jazykoch vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Doposiaľ si metódu Accelium osvojilo viac ako 4 000 000 študentov a 10 000 učiteľov.
Inovatívne nástroje vzdelávania a hodnotenia založené na hre, inšpirované touto metódou, kombinujú individuálny koučing, tímové workshopy a vzdelávanie pomocou mobilných zariadení. Rozvíjajú strategické myslenie a flexibilitu. Prinášajú pútavý zážitok, ktorý inšpiruje používateľov k precvičovaniu efektívnych stratégií, premýšľaniu nad nimi, k zveľaďovaniu schopností a zlepšovaniu výkonu.

Získajte náskok

Rastúci medzinárodný trend

50

napínavých hier

10,000+

certifikovaných facilitátorov

4M+

študentov

6

kontinentov

12

jazykov

40

krajín

Jednoduchá metóda
s veľkou silou

Zoznámte sa s Metódou Accelium

Accelium Group © 2021. Všetky práva vyhradené.