top of page
Keyboard and Mouse

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 8. marec 2021

Accelium ("my", "náš" alebo "naše") prevádzkuje webovú https://app.accelium.com a mobilnú aplikáciu Accelium Pro (ďalej len "služba").

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby a o možnostiach, ktoré sa s týmito údajmi spájajú.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich údajov v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov definované inak, pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach.

.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať naše služby a zlepšovať ich.

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu vás a vášho používateľského účtu (ďalej len "osobné údaje"). Tieto osobné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

 • E-mailovú adresu

 • Meno a priezvisko

 • Súbory cookie a údaje o používaní

 

 

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu službu alebo keď pristupujete k službe prostredníctvom stacionárneho zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia (ďalej len "údaje o používaní").

Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. adresa IP), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe prostredníctvom stacionárneho zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je typ zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor zariadenia, IP adresa zariadenia, operačný systém, typ internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o sledovaní a súboroch cookie

Súbory cookie a podobné sledovacie technológie používame na sledovanie aktivity v našej službe a na uchovanie určitých informácií.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa vo vašom zariadení. Použité technológie sledovania sú tiež majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej služby.

Svojmu prehliadaču môžete nariaďovať, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby vám indikoval, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však súbory cookie neakceptujete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

 • Súbory cookie relácie. Na prevádzkovanie našej služby používame súbory cookie relácie.

 • Preferenčné súbory cookie. Preferenčné súbory cookie používame na zapamätanie vašich preferencií a rôznych nastavení.

 • Bezpečnostné cookies. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.

 

Používanie údajov

Accelium používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 • Na poskytovanie a údržbu služby

 • Aby sme vás informovali o zmenách v našej službe

 • Aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby, keď sa tak rozhodnete

 • Poskytovanie starostlivosti a podpory zákazníkom

 • Na poskytnutie analýzy alebo cenných informácií, aby sme mohli službu zlepšiť

 • Na monitorovanie používania služby

 • Zisťovanie, prevencia a riešenie technických problémov

 

Prenos údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenesené do počítačov nachádzajúcich sa mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie a uchovávané na nich, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje vaše predloženie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Accelium podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a aby sa vaše osobné údaje nepreniesli do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich údajov a iných osobných údajov.

 

 

 

Zverejňovanie údajov

Právne požiadavky

Accelium môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je potrebné na:

·      Splnenie zákonnej povinnosti

·      Na ochranu a obranu práv alebo majetku Accelium

·      Na zabránenie alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so službou

·      Na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti

·      Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

 

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Poskytovatelia služby

Môžeme zamestnávať spoločnosti tretích strán a jednotlivcov, aby sme uľahčili našu službu (ďalej len "poskytovatelia služieb"), aby v našom mene poskytovali službu, vykonávali služby súvisiace so službami alebo nám pomáhali pri analýze toho, ako sa naša služba používa.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na plnenie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel.

 

 

Analytické služby

Na monitorovanie a analýzu používania našej služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

 

Prepojenia na iné lokality

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si preštudovali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nepreberáme za nich žiadnu zodpovednosť.

 

Ochrana osobných údajov detí

Naša služba je určená aj deťom (žiakom a študentom) mladším ako 18 rokov.

Upozorňujeme, že minimálne osobné údaje (iba meno a priezvisko) zhromažďujeme len za účelom zobrazenia individuálnych výsledkov na turnajoch Accelium.

Rodičia, učitelia a školy môžu používať tzv. “demo používateľa”, ak aktívne požiadajú, aby sa skutočné mená a priezviská nezobrazovali.

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa osobných údajov detí, kontaktujte nás, aby sme podnikli potrebné kroky.

 

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Skôr než zmena nadobudne účinnosť, vás o tom budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným oznámením o našej službe a aktualizujeme "dátum účinnosti" v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na tejto stránke.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

bottom of page