methodology header pic asset.png

Inšpirujeme k excelentnosti

Ste už zaregistrovaní?

Výborne!

Uistite sa, že na zozname sú aj vaše mená!

Turnaj 1

1. - 2. ročník

Turnaj 2

3. - 4. ročník

Turnaj 3

5. - 6. ročník

Turnaj 4

7. - 8. ročník
Nenašli ste svoje mená na zozname, hoci ste sa zaregistrovali?
Nepodliehajte panike!
 
 

Registrácia bola úspešná.
Máte záujem o prípravný tréning?

Pozrite si poradie

Accelium Group © 2021. Všetky práva vyhradené.