Zvýšte výkon jednotlivcov i tímov

Accelium Pro

Tréningy rozvoja myslenia

Keď sa vydáme na cestu rastu a sebazdokonaľovania, vždy hľadáme nový, fascinujúci a interaktívny obsah. Tréningy Accelium na rozvoj myslenia sú založené na hre. Zoznámite sa s konceptom vzdelávania Accelium a v praxi si precvičíte nástroje a stratégie, ktoré využijete v rôznych životných situáciách!

Mentorský program

Vždy hľadáme spôsob, ako rásť a rozvíjať sa. Prechádzame vnútorným procesom sebaobjavovania, prekonávame naše slabé stránky a posilňujeme silné stránky. Mentorský program vám prináša stretnutia 1 na 1 s certifikovaným odborníkom Accelium. Mentor s vami analyzuje rôzne herné situácie a spoločne tak odhaľujete rôzne aspekty správania a schopností. Mentorský proces pomáha rozvíjať povedomie a stanoviť si osobné a profesionálne ciele!