top of page
growth.png
Asset 97.png

Zvýšte výkon jednotlivcov i tímov

pic_25_b.png
1.png
Asset 209.png
Asset 103.png
pic_25_f.png
blue bag.png
Asset 96.png
Increased-motivation.png
Increased-motivation.png

Tréningy Accelium Pro
Ak chcete dosiahnuť skutočnú zmenu a zlepšiť procesy v každej organizácii, je potrebné urobiť zásadnú zmenu. Ak sa nám podarí zmeniť niečo v spôsobe, akým ľudia myslia, analyzovať situácie, vyvodzovať závery a konať, môžeme podstatne zlepšiť správanie a výkon celej organizácie. Tréningy Accelium prinášajú jedinečný zážitok z učenia prostredníctvom hry. Tréningy sú zážitkové, takže v účastníkoch zanechávajú trvalý dojem a menia pohľady manažérov a ich tímov na svet.

Focus.png
Focus.png

Tréningy Accelium Pro
Ak chcete dosiahnuť skutočnú zmenu a zlepšiť procesy v každej organizácii, je potrebné urobiť zásadnú zmenu. Ak sa nám podarí zmeniť niečo v spôsobe, akým ľudia myslia, analyzovať situácie, vyvodzovať závery a konať, môžeme podstatne zlepšiť správanie a výkon celej organizácie. Tréningy Accelium prinášajú jedinečný zážitok z učenia prostredníctvom hry. Tréningy sú zážitkové, takže v účastníkoch zanechávajú trvalý dojem a menia pohľady manažérov a ich tímov na svet.

icon 1.png
icon 1.png

Tréningy Accelium Pro
Ak chcete dosiahnuť skutočnú zmenu a zlepšiť procesy v každej organizácii, je potrebné urobiť zásadnú zmenu. Ak sa nám podarí zmeniť niečo v spôsobe, akým ľudia myslia, analyzovať situácie, vyvodzovať závery a konať, môžeme podstatne zlepšiť správanie a výkon celej organizácie. Tréningy Accelium prinášajú jedinečný zážitok z učenia prostredníctvom hry. Tréningy sú zážitkové, takže v účastníkoch zanechávajú trvalý dojem a menia pohľady manažérov a ich tímov na svet.

SOCIAL.png
SOCIAL.png

Executive Gym

Manažéri vzdelávania na celom svete sa snažia vytvoriť pútavý zážitok z učenia prispôsobený rýchlemu tempu práce. Accelium Executive Gym umožňuje práve to! Executive Gym umožní manažérom učiť sa a precvičovať zručnosti priamo v praxi. Tréningy majú formu mikro-learningu a učenie prebieha po malých sústach, čo uľahčuje účastníkom začať s tréningom, učiť sa a dosahovať vzdelávacie ciele.  S chuťou rastie ich apetít po ďalšom vzdelávaní!

Nonstop engagement.png
Nonstop engagement.png

Mentorský program

Vždy hľadáme spôsob, ako rásť a rozvíjať sa. Prechádzame vnútorným procesom sebaobjavovania, prekonávame naše slabé stránky a posilňujeme silné stránky. Mentorský program vám prináša stretnutia 1 na 1 s certifikovaným odborníkom Accelium. Mentor s vami analyzuje rôzne herné situácie a spoločne tak odhaľujete rôzne aspekty správania a schopností. Mentorský proces pomáha rozvíjať povedomie a stanoviť si osobné a profesionálne ciele!

bottom of page