Zvýšte výkon jednotlivcov i tímov

Tréningy Accelium Pro
Ak chcete dosiahnuť skutočnú zmenu a zlepšiť procesy v každej organizácii, je potrebné urobiť zásadnú zmenu. Ak sa nám podarí zmeniť niečo v spôsobe, akým ľudia myslia, analyzovať situácie, vyvodzovať závery a konať, môžeme podstatne zlepšiť správanie a výkon celej organizácie. Tréningy Accelium prinášajú jedinečný zážitok z učenia prostredníctvom hry. Tréningy sú zážitkové, takže v účastníkoch zanechávajú trvalý dojem a menia pohľady manažérov a ich tímov na svet.

Executive Gym

Manažéri vzdelávania na celom svete sa snažia vytvoriť pútavý zážitok z učenia prispôsobený rýchlemu tempu práce. Accelium Executive Gym umožňuje práve to! Executive Gym umožní manažérom učiť sa a precvičovať zručnosti priamo v praxi. Tréningy majú formu mikro-learningu a učenie prebieha po malých sústach, čo uľahčuje účastníkom začať s tréningom, učiť sa a dosahovať vzdelávacie ciele.  S chuťou rastie ich apetít po ďalšom vzdelávaní!