top of page
pic_25_b.png
pic 04 a3.png
pic_25_f.png
Asset 202.png

 

TAJNÝ RECEPT
NA ÚSPECH?

growth.png

Zlepšite výkon jednotlivcov a tímov analýzou ich schopností založenou na hre!

Ako sa stať úspešnými?

Na to, aby sme boli úspešní vo vysoko súťaživom globálnom prostredí, je potrebné mať správne zručnosti. Potrebujeme vedieť, ako analyzovať situáciu, dívať sa na veci z nadhľadu, vybrať vhodnú stratégiu, prispôsobiť plán meniacemu sa prostrediu a dosiahnuť výsledky. Efektívni jednotlivci a tímy disponujú jedinečnou rovnováhu kritických zručností, ktorá im umožňuje učiť sa, prispôsobovať sa a inovovať. Aby sme dosiahli skvelý výkon a osobný rast, musíme poznať a pochopiť naše silné schopnosti a slabé stránky.

Vyberte si správnu cestu

Growth - Personal Growth

Odomknite plný potenciál
a dosahujte svoje ciele

Aké sú vaše silné stránky? A nedostatky? Efektívni jednotlivci (a skupiny, tímy, organizácie) musia na tieto otázky odpovedať čestne. Sú základom osobného rastu a rozvoja. Accelium ponúka herné nástroje, ktoré vám pomôžu využiť a maximalizovať vaše osobné schopnosti! Nástroje Accelium vám ukážu princípy osobného rastu a umožnia vám nezávisle a denne klásť správne otázky pre pokračujúci rast a rozvoj. Rast je proces, ktorý zahŕňa mapovanie schopností pomocou testu založeného na hre, po ktorom nasledujú cvičenia na rozvoj myslenia, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť a zlepšiť výkon prostredníctvom strategických hier.

pic_26_b.png
Asset 101.png
pic_26_f.png
Asset 203.png

Podnetný osobný zážitok

user report.png

2. Systém obratom vygeneruje podrobnú správu, ktorá charakterizuje úroveň vašich schopností, štýl rozhodovania a vzorce správania. Údaje sa porovnávajú s miestnymi a globálnymi referenčnými hodnotami.

user report.png
user metrics.png

1. Najprv absolvujte herný test Accelium 360, ktorý zhromažďuje a analyzuje metriky ako: výkon a správanie v hre, chybovosť, krivka učenia atď

user metrics.png
Learn strategy.png

3. Na základe výsledkov si stanovíte ciele a vyberiete si konkrétne tréningy, ktoré podporia dosiahnutie vašich cieľov.

 

Learn strategy.png
3.png

Naštartujte svoj osobný rast

  • Účinná, jednoduchá metodika rozvoja zručností 

  • Zaujímavé zážitky z hry v individuálnom aj skupinovom tréningu

  • Špičkový online systém hodnotenia

  • Globálny prístup do tréningového systému cez cloud 

  • Webová aplikácia bez inštalácie

  • Stovky hodín fascinujúceho, výnimočného obsahu

2.png
1.png

Rozvíjajte sa s nami!

Ohlasy spokojných klientov

" Tento proces ma skutočne fascinoval, provokoval, pomohol mi uvoľniť mentálne fixácie týkajúce sa môjho každodenného správania. Tento proces mi otvoril srdce a umožnil mi úprimné a skutočné zoznámenie sa so sebou. "

 

Podnikateľka, Herzliya, Izrael

pic_32_b.png
pic 04 a3.png
pic_32_f.png
Asset 202.png
bottom of page