TAJNÝ RECEPT
NA ÚSPECH?

Zlepšite výkon jednotlivcov a tímov analýzou ich schopností založenou na hre!

Ako sa stať úspešnými?

Na to, aby sme boli úspešní vo vysoko súťaživom globálnom prostredí, je potrebné mať správne zručnosti. Potrebujeme vedieť, ako analyzovať situáciu, dívať sa na veci z nadhľadu, vybrať vhodnú stratégiu, prispôsobiť plán meniacemu sa prostrediu a dosiahnuť výsledky. Efektívni jednotlivci a tímy disponujú jedinečnou rovnováhu kritických zručností, ktorá im umožňuje učiť sa, prispôsobovať sa a inovovať. Aby sme dosiahli skvelý výkon a osobný rast, musíme poznať a pochopiť naše silné schopnosti a slabé stránky.

Vyberte si správnu cestu

 

Ponúknite svojim klientom inovácie založené na hrách!

Ponúknite svojim klientom komplexnú sadu špičkových riešení na hodnotenia a rozvoj zručností! Accelium Pro používajú odborníci z organizáciách v 40 krajinách po celom svete. Je  to program na rozvoj zručností založený na hre pre profesionálov. Či už trénujete jednotlivcov alebo celú organizáciu, Accelium Pro vám poskytuje inovatívny spôsob, ako vybudovať kritické zručnosti, ako sú analýza, plánovanie, flexibilné myslenie, odolnosť a ďalšie! Accelium Pro prináša  výkonnú metodiku, špičkovú tréningovú aplikáciu, pokročilé hodnotenie hier a pestrý, podnetný obsah.

Accelium Pro

Špičková tréningová aplikácia

Nonstop zanietenie

Aplikácia Accelium umožňuje účastníkom programu používať a uplatňovať koncepty, ktoré sa učia na tréningoch.  S nepretržitým cloudovým prístupom, ktorý je k dispozícii pre stolné počítače a mobilné zariadenia, sa tréning čoskoro stane zábavným a neustále prebiehajúcim procesom.

Vyberte si, na čo sa zameriate

Virtuálny tréning sa zameriava na rôzne zručnosti: analýza a dedukcia, riešenie problémov, rozhodovanie a flexibilné myslenie. Každá časť tréningu predstavuje inú hru a skúma odlišnú sadu stratégií a nástrojov.

Bav sa - Uč sa - Opakuj

Učenie prebieha v malých dávkach, čo umožňuje trénovať po krôčikoch a postupne nabaľovať skúsenosti. Tento prístup zaručuje, že si osvojené poznatky dlho zapamätáte.

Spoznajte silu Accelium v praxi

Staňte sa certifikovaným Profesionálom Accelium

Ak ste organizačný konzultant alebo osobný tréner či kouč, ktorý chce do svojho portfólia pridať inovatívne herné nástroje, táto ponuka je pre vás. Získajte komplexný nástroj
s efektívnou metodikou, fascinujúcim obsahom a prístup
do aplikácie Accelium.

Získajte prístup ku konštruktívnym nástrojom a pokročilým tréningovým technikám

STAŇTE SA​

CERTIFIKOVANÝM

ACCELIUM

PROFESIONÁLOM

UŽ DNES

Accelium účinky

Obohaťte každý tréning o vzrušenie
a motiváciu

 

Umožnite zamestnancom zlepšovať svoje zručnosti zábavným spôsobom, kedykoľvek a kdekoľvek. Vychutnajte si fascinujúce cvičenia, s overenou vysokou mierou dokončenia tréningu a lepším dlhodobým zapamätaním si.

Iniciujte inovatívnu kultúru vo vašej organizácii
 


Generujte nové riešenia a nápady
 

Pritiahnite dynamických manažérov
a zamestnancov

 

Ohlasy spokojných klientov

" Niekoľkokrát som poskytoval spätnú väzbu založenú na nástrojoch Accelium. Všeobecne boli moje skúsenosti veľmi dobré. Hodnotenie Accelium koreluje so sebahodnotením mojich klientov a poskytuje im presnejšie informácie. "

Konzultant, certifikovaný Profesionál Accelium

Accelium Group © 2021. Všetky práva vyhradené.