top of page
pic 02 b.png
pic 03 1.png
Asset 103.png
pic 02 f.png

ZABEZPEČTE DEŤOM ROZHODUJÚCI NÁSKOK
V KĽÚČOVÝCH OBLASTIACH

Zábavný rozvoj zručností

Education.png

Staňte sa súčasťou revolúcie vo vzdelávaní!

Vzdelávacie programy Accelium využívajú strategické hry na podnietenie predstavivosti žiakov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Učenie je zaujímavý a podnetný zážitok. Žiaci si osvoja celú paletu nástrojov a praktických stratégií, ktoré ich pripravia na náročné výzvy, ktorým čelia v dnešnom svete.

Vyberte si správnu cestu

Schools

Accelium’s Thinking Journey Programs

Rozvíjate zručnosti žiakov vo vašej triede pomocou strategických a logických hier 

Accelium ponúka pútavé, výskumom podložené nástroje na prácu so žiakmi, ktoré rozvíjajú ich myslenie.
Využite digitálne strategické hry a pripravte žiakov na výzvy 21. storočia.

pic 04 a3.png
Thinking Journey Programs.png
pic 04 a1.png

Kurzy rozvoja zručností priamo v triede

Prelomová, celosvetovo uznávaná metodika

Metóda Accelium vytvára vzrušujúci proces učenia, ktorý zlepšuje akademické výsledky.

Podmanivý zážitok z učenia založeného na digitálnej hre

Osloví každého žiaka a vy si len vychutnávate bezkonkurenčnú angažovanosť a zanietenie žiakov.

Rozsiahla odborná príprava a podpora učiteľov

Učitelia si obľúbili Accelium i preto, lebo sa stávajú partnermi a sprostredkovateľmi žiakov v učení.

Bohatý, štruktúrovaný a inšpiratívny vzdelávací obsah

Učitelia získavajú hotové učebné osnovy plné videí, tvorivých úloh, rébusov a príbehov provokujúcich myseľ, ktoré pritom rozvíjajú najkritickejšie zručnosti potrebné pre úspech v  21. storočí.

Ponuka programov pre školy

Effective
Implementation model

We designed our implementation model to accommodate the hectic and demanding work schedules of teachers at the school.

Implementation is supervised by a dedicated Accelium consultant who assists school administration and teachers in the day-to-day application and monitoring of the program.

Implementation model.png
Rich user reports.png

School Management

 • Detailed reports on usage

 • Guidance and advice on implementing the program

 • Ongoing support

Accelium Consultant

Responsible for coordinating the Accelium activities at the school

Fascinating exclusive content.png

Students

 • Opening the system with
  the relevant content

 • On going support

 • Monitors usability

Personal coaching.png

School Teachers

 • Teachers training

 • Pedagogical & technical support

 • Providing lesson plans, activities and learning maps

pic_19_b.png
pic 06 a3.png
pic_19_f.png
pic 04 a3.png

Ohlasy spokojných klientov

" Moji žiaci zboňujú to, že hrajú hry! Je to obrovská motivácia. Správy s výsledkami ej ľahké používať a sú zamerané presne na to, čo potrebujem vedieť o ich aktivite a schopnostiach. ​ "


Tiredna učiteľka 5. ročníka, Veľká Británia​

Naši klienti

Our Clients
bottom of page