Ako sa stať úspešnými?

Na to, aby sme boli úspešní vo vysoko súťaživom globálnom prostredí, je potrebné mať správne zručnosti. Potrebujeme vedieť, ako analyzovať situáciu, dívať sa na veci z nadhľadu, vybrať vhodnú stratégiu, prispôsobiť plán meniacemu sa prostrediu a dosiahnuť výsledky. Efektívni jednotlivci a tímy disponujú jedinečnou rovnováhu kritických zručností, ktorá im umožňuje učiť sa, prispôsobovať sa a inovovať. Aby sme dosiahli skvelý výkon a osobný rast, musíme poznať a pochopiť naše silné schopnosti a slabé stránky.

 

TAJNÝ RECEPT
NA ÚSPECH?

Zlepšite výkon jednotlivcov a tímov analýzou ich schopností založenou na hre!

Vyberte si správnu cestu

 

Podnetné tréningové programy pre organizácie

Accelium pomáha jednotlivcom a tímom budovať kritické zručnosti vyššieho rádu, aby podali excelentný výkon. Intenzívne programy prinášajú účastníkom výkonné nástroje, ktoré využívajú šachoví majstri a experti na teóriu hier, aby sa zlepšilo analytické myslenie, riešenie problémov a rozhodovanie. Učenie je zábavné, využíva rôzne strategické hry a reflexiu. Accelium tak rozvíja kľúčové zručnosti, ktoré pomáhajú účastníkom stať sa metodickejšími a odolnejšími.

Strategická výhoda pre váš tím

Napínavé tréningy

Jedinečný herný zážitok každého zaujme.

Účinné nástroje

Odhaľte silné metakognitívne stratégie, ktoré vám pomôžu vysporiadať sa so zložitými problémami
v reálnom svete.

Zmysluplné učenie

Herný zážitok zapája účastníkov kognitívne
a emocionálne. Toto vysoké zanietenie sa využíva
na podporu reflexie , ktorá formuje zmysluplné poznatky a umožňuje dlhodobé zapamätanie.

Buduje tvorivosť a vytrvalosť

Poukazuje na omyly a predsudky bežného vnímania a precvičuje neštandardné myslenie.

Naše tréningy

  • Objavte metodiku, stratégie a nástroje  Accelium a vybudujte pevný základ pre neustály individuálny rozvoj.

 

  • Tréningy Accelium prehlbujú spoluprácu a komunikačné zručnosti a vystavujú účastníkov rôznym perspektívam riešenia problémov.

 

  • Dostupné na pracovisku (prezenčne) i online
    (webináre).

Spoznajte silu Accelium v praxi

1/5

Accelium 360

Špička medzi nástrojmi hodnotenia založenými na hre

Test Accelium 360 využíva najpokročilejšiu technológiu na vytvorenie zaujímavého, presného a používateľsky jednoduchého testovacieho prostredia.

Podrobná individuálna správa

Pre každý test Accelium 360 systém obratom vytvára podrobnú analýzu schopností v porovnaní s príslušnými referenčnými hodnotami. Správa podporuje reflexiu na základe individuálnych prehľadov a ponúka konkrétne kroky smerom k osobnému rastu.
 

Snímka organizácie 

Získajte okamžitý obraz o svojej organizácii a schopnostiach jej členov pomocou výkonného systému Accelium. Porovnajte tímy a obchodné jednotky medzi sebou alebo v globálnom meradle, aby ste identifikovali trendy a rozpoznali príležitosti pre organizačný rast.
 

Získajte cenné informácie o skupinách a jednotlivcoch

Executive Gym

Executive Gym prináša manažérom metódy, ktoré používajú šachoví majstri a odborníci na teóriu hier, aby zlepšili analýzu, riešenie problémov a rozhodovanie. Pomocou rôznych strategických hier simulujeme zložité manažérske výzvy v cielenom  procese, ktorý odhaľuje zaužívané vzorce myslenia, návyky v správaní a rozvíja dynamické, adaptívne myslenie.

  • Executive Gym je jedinečný online tréning

  • Systém je dostupný 24/7 ​

  • Účastníci sa učia a trénujú priamo v praxi!​

  • Algoritmy UI v systéme poskytujú okamžitú spätnú väzbu  ​

Ohlasy spokojných klientov

" Naučil som sa pozornejšie počúvať. Som zvyknutý pracovať automaticky a myslieť si, že dokážem predvídať všetko, čo zákazník povie a „vychrliť“ na neho všetky odpovede. Riešenie však vychádza zo skutočného načúvania a až potom môžem ponúknuť najvhodnejšie riešenie. "

 

Obchodný reprezentant, ktorý sa zúčastnil tréningu Accelium Pro

Naši klienti

1/7
 

Accelium Group © 2021. Všetky práva vyhradené.